حسین پیرا

حسین پیرا

 2 ماه ها قبل

یه حرفایی زدنش مثل چایی خوردنه زود زدنش باعث سوختن زبون میشه دیر زدنش باعث از دهن افتادن

عضو از فوریه 6, 2022 hosseinpiradev@gmail.com